• Huawei Promotion Deals 2024

Voir plus en bas pour la version française 👇

Promotieprogramma van Huawei: bespaar kosten en bouw een klantenbinding op

Als u een PV-installateur bent, biedt Huawei u de mogelijkheid om uw installatiekosten te verlagen en tegelijkertijd uw klantenbinding verder op te bouwen.
Hoe kunt u dit doen? Door Huawei producten met toegevoegde waarde op uw werven te installeren, krijgt u gratis goederen voor uw toekomstige projecten.


Om van de gratis goederen te genieten, maak uw bedrijfsprofiel aan op de Huawei Smart PV Community, installeer en ontvang gratis goederen.

1 optimizer geïnstalleerd, 1 optimizer gratis


Aanbod :
Installeer tussen 4 maart een 31 december 2024 een residentiële omvormers (L1, M1 of M5), gecombineerd met een Huawei optimizer, en ontvang het aantal geïnstalleerde optimizers gratis van hetzelfde model.

Wanneer ?
Het aanbod is geldig van 4 maart t/m 31 december 2024.

Voorwaarden :

 • De installatie werd volledig uitgevoerd met optimizers tussen 4 maart en 31 december 2024.
 • De installatie is aangesloten op het Fusion Solar Management System.
 • U heeft een bedrijfsprofiel op de Smart PV Community.
 • De installatie is geregistreerd online, inbegrepend de SUN 2000 450W en 600W.

Wat gebeurt vervolgens?

 • De optimizers worden gratis geleverd door BayWa r.e nadien de installatie op de Smart PV Community werd geregistreerd en de gratis goederen zijn goedgekeurd door Huawei.

Welke producten vallen onder deze aanbieding?

 • Huawei omvormers van de series L1, M1 en M5.
 • Huawei optimizers SUN2000 450W of 600W

Installeer 12 batterijen en ontvang de DCDC Power Module GRATIS


Aanbod :
Installeer minimum 12 Huawei Luna 2000 batterijen op een reeds bestaande installatie met Huawei SUN2000-2-6KTL-L1 of SUN2000-3-10KTL-M1 omvormers, en ontvang GRATIS 12 DCDC Power Modules.

Wanneer ?
Het aanbod is geldig van 4 maart t/m 31 december 2024.

Voorwaarden :

 • De batterij moet tijdens de bovenstaande geldigheidsperiode worden geïnstalleerd op een omvormer die al vóór 1 januari 2024 in bedrijf is gesteld.
 • De in aanmerking komende omvormers zijn : SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-3-10KTL-M1.
 • De installatie moet geregistreerd zijn op het Fusion Solar Management System.
 • U heeft een bedrijfsprofiel op de Smart PV Community.
 • U registreert de installatie online.
 • Om de gratis DCDC-Power Modules te kunnen claimen bij Huawei, is een minimum van 12 installaties vereist.

  Wat gebeurt vervolgens ?
  U ontvangt de DCDC-Power Modules (minimum 12 stuks of meer afhankelijk van de gedeclareerde installaties), gratis geleverd door BayWa r.e. nadien de installatie op de Smart PV Community werd geregistreerd en de gratis goederen zijn goedgekeurd door Huawei.

  Welke producten vallen onder deze aanbieding?
  Huawei Luna2000 batterij, gekoppeld aan Huawei L1/M1 omvormers, die geïnstalleerd werden voor 1 januari 2024.
  Zie de algemene voorwaarden van de actie

Verkoop 2x M3 omvormers met 2-1 optimizers en ontvang de optimizers GRATIS


Aanbod :
Verkoop 2x SUN2000-30-50KTL-M3 omvormers met 1100W - 1300W optimizers, en ontvang de optimizers gratis.

Wanneer ?
Het aanbod is geldig van 1 maart t/m 31 juli april 2024.

Voorwaarden :

 • Het moeten twee (of een veelvoud van 2) omvormers van hetzelfde type zijn (bijv. 2x SUN2000-30KTL-M3, 6x SUN2000-30KTL-M3).
 • Omvormers en optimizers moeten op hetzelfde verkoopdocument (orderbevestiging, leverbon en factuur) vermeld staan.
 • De order moet uiterlijk op 28 juni geleverd zijn.
 • De installateur moet bij het plaatsen van de bestelling aangeven welk type optimizer nodig is.

Wat gebeurt vervolgens ?
De gratis optimizers worden direct samen met de omvormers geleverd. De levering moet uiterlijk op 28 juni plaatsvinden.

Welke producten vallen onder deze aanbieding?
Omvormers van de serie SUN2000-30-50KTL-M3 en MERC-1100/1300W-P optimizers, bv:

 • Ontvang 30x MERC-1100W of 26x MERC-1300W GRATIS voor elke aankoop van 2x SUN2000-30KTL-M3
 • Ontvang 36x MERC-1100W of 31x MERC-1300W GRATIS voor elke aankoop van 2x SUN2000-36KTL-M3
 • Ontvang 40x MERC-1100W of 34x MERC-1300W GRATIS voor elke aankoop van 2x SUN2000-40KTL-M3
 • Ontvang 50x MERC-1100W of 43x MERC-1300W GRATIS voor elke aankoop van 2x SUN2000-50KTL-M3

Zie de algemene voorwaarden van de actieProgrammes promotionnels Huawei : réduisez vos coûts et fidélisez vos clients

Si vous êtes installateur PV, Huawei vous offre l’opportunité de réduire vos coûts d’installation tout en fidélisant vos clients existants.
Comment ? En installant chez eux des produits Huawei à valeur ajoutée sur leur site d’exploitation, vous obtenez du matériel gratuit pour vos futurs projets.


Pour en profiter, créez votre compte entreprise sur la Huawei Smart PV Community, installez et obtenez vos gains.

Un optimiseur installé, un offert


Description de l’offre :
Pour un optimiseur Huawei installé (SUN2000 450W et 600W) avec un onduleur résidentiel L1, M1 ou M5, recevez-en un du même modèle gratuitement.

Quand ?
Offre valable du 04 mars au 31 décembre 2024.

Conditions de validité de l’offre :

 • Installation réalisée entièrement avec optimiseurs entre le 04.03 et le 31.12
 • Installation connectée au Fusion Solar Management System
 • Création de votre compte entreprise sur la Smart PV Community
 • Enregistrement en ligne de l’installation avec optimiseurs Sun 2000 450 W et 600 W

Que se passe t’il ensuite?

 • Vous recevrez vos optimiseurs gratuitement livrés par BayWa après enregistrement de l’installation sur la Smart PV Community et approbation de Huawei.

Quels sont les produits concernés par cette offre ?

 • Onduleurs résidentiels Huawei des series L1, M1 en M5.
 • Optimiseurs Huawei SUN2000 450W of 600W

Douze batteries installées, douze convertisseurs DCDC offerts


Description de l’offre :
Pour 12 batteries LUNA 2000-S0 installées sur des onduleurs Huawei existants SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-3-10KTL-M1 , 12 convertisseurs DCDC offerts

Quand ?
Offre valable du 04 mars au 31 décembre 2024.

Conditions de validité de l’offre :

 • La batterie doit être installée pendant la période de validité ci-dessus, sur un onduleur déjà mis en service avant le 1er janvier 2024.
 • Les onduleurs éligibles sont : SUN2000-2-6KTL-L1, SUN2000-3-10KTL-M1
 • Installation connectée au Fusion Solar Management System
 • Création de votre compte entreprise sur la Smart PV Community
 • Enregistrement en ligne de l’installation
 • L’installateur pourra réclamer auprès de Huawei son lot de 12 convertisseurs DCDC pour tout pallier de 12 batteries installées.
 • Délai d’obtention des convertisseurs DCDC gratuits : 2 mois après l’enregistrement de votre réclamation

Que se passe t’il ensuite?
Vous recevrez vos convertisseurs DCDC gratuits (12 minimum) livrée par BayWa après enregistrement de l’installation sur la Smart PV Community et approbation de Huawei.

Quels sont les produits concernés par cette offre ?
Batterie Luna2000 couplée à des onduleurs Huawei installés avant le 1er janvier 2024
Voir les conditions générales de l’opération

Vendez 2 onduleurs M3 avec 2-1 optimiseurs et recevez des optimiseurs gratuitement


Description de l’offre :
Pour 2 onduleurs commerciales SUN2000-30-50KTL-M3 avec optimiseurs 1100W - 1300W vendus , recevez 50% des optimiseurs gratuitement.

Quand ?
Offre valable du 01 mars au 31 juillet 2024.

Conditions de validité de l’offre :

 • Les onduleurs éligibles sont : SUN2000-30-50KKTL-M3
 • Il doit s'agir de deux (ou un multiple de 2) onduleurs du même type d'onduleur (ex. 2x SUN2000-30KTL-M3, 6x SUN2000-30KTL-M3)
 • Les onduleurs et optimiseurs doivent être listés sur le même document de vente
 • La livraison de la commande aura lieu au plus tard au vendredi 28 juin 2024.
 • L'installateur doit indiquer le type d'optimiseur nécessaire lors de la commande

Que se passe t’il ensuite?
Les optimiseurs gratuits seront directement livrés ensemble avec les onduleurs.

Quels sont les produits concernés par cette offre ?
Onduleurs SUN2000-30-50KTL-M3 et optimiseurs MERC-1100/1300W-P.

 • 30x MERC-1100W ou 26x MERC-1300W GRATUITS pour l'achat de 2x SUN2000-30KTL-M3
 • 36x MERC-1100W ou 31x MERC-1300W GRATIS pour l'achat de 2x SUN2000-36KTL-M3
 • 40x MERC-1100W ou 34x MERC-1300W GRATIS pour l'achat de 2x SUN2000-40KTL-M3
 • 50x MERC-1100W ou 43x MERC-1300W GRATIS pour l'achat de 2x SUN2000-50KTL-M3

Voir les conditions générales de l’opération